ZEISSEVO

ZEISS EVO

EVO系列将高性能的扫描电镜和直观的、友好的用户界面体验结合在一起, 同时能够吸引经验丰富的用户以及新用户。无论是在生命科学,材料科学, 或例行的工业质量保证和失效分析领域,凭借广泛的可选配置, EVO 都可以根据您的要求量身定制。

最大样品高度          最大样品直径             电动载物台行程XYZ
 100mm                    230 mm                     80x100x35mm
 145 mm                   250 mm                    125x125x50mm
 210 mm                   300 mm                 130x130x50(80)mm

产品描述